بلاگ

تفاوت های مدیریت با رهبری

امروز با یک پست جدید در مورد تفاوت های مدیریت و رهبری در خدمت شما هستیم.

 

 

 

افراد غالباً رهبری و مدیریت را با هم اشتباه می گیرند اما در اصل ، آنها بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. تفاوت اصلی این دو در این است که رهبران افرادی را دارند که از آنها پیروی می کنند ، در حالی که مدیران افرادی را دارند که به سادگی برای آنها کار می کنند. به ویژه در مشاغل کوچک، برای اینکه صاحبان مشاغل بتوانند موفق شوند، باید یک رهبر و مدیر قدرتمند بوده تا تیم خود را با تلاش در جهت چشم انداز خود، به حرکت وادارند. رهبری این است که مردم بتوانند دیدگاهی را که برای شرکت تعیین شده، درک کرده و به آن ایمان داشته باشند و در رسیدن به اهداف موردنظر با شما همکاری کنند، در حالی که مدیریت بیشتر در مورد اداره و اطمینان از انجام فعالیت های روزانه - درست همانطور که باید اتفاق بیفتند - است.

 

 

 

رهبری و مدیریت باید دست به دست هم دهند. آنها یکسان نیستند اما لزوماً با یکدیگر در ارتباط بوده و مکمل یکدیگر هستند. هرگونه تلاش برای جداسازی این دو در یک سازمان احتمالاً باعث ایجاد مشکلات بیشتر به جای حل مشکلات قبلی خواهد شد. برای موفقیت در هر شرکت، نیاز به مدیری بوده كه بتواند كاركنان خود را برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگ كند و در عین حال الهام بخش و مشوق آنها بوده تا از بیشترین پتانسیل های خود در سازمان استفاده کنند.

 

 

 

رهبری الهام بخشیدن و مدیریت برنامه ریزی کردن است

رهبران تمایل به تمجید از موفقیت و هدایت مردم داشته در حالی که مدیران برای یافتن اشتباهات تلاش می کنند. آنها تصویری از آنچه ممکن است برای شرکت اتفاق بیفتد را در نشر داشته و برای الهام بخشیدن و مشغول کردن افراد خود در تبدیل این بینش به واقعیت کار می کنند. آنها به جای دیدن افراد فقط به عنوان یک مجموعه خاص از مهارت ها، فراتر از آنچه آنها انجام داده فکر می کنند و آنها را به سمتی هدایت کرده تا جزئی از چیزهای بسیار بزرگتر باشند. آنها به خوبی می دانند که چگونه تیم های با عملکرد بالا در مقایسه با افرادی که به طور مستقل کار می کنند، می توانند در هنگام همکاری مشترک چیزهای بیشتری کسب کرده و به دستاورد های بزرگتری دست یابند.

 

 

 

برای اینکه هر دو طرف درک کنند که چه کاری باید انجام دهند و برای تعالی در انجام آن ،آنها نیاز دارند تا از جوهره تفاوت بین این دو– تحت عنوان تعریفی برای درک تفاوت های نقش ها و چگونگی همپوشانی آنها - آگاه باشند.

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران راهنمایی می کنند

 

در رهبری ....

رهبران سؤال می کنند

 

 

 

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران زیردست دارند

 

در رهبری ....

رهبران پیروان دارند

 

 

 

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران از یک سبک اقتدارگرا استفاده می کنند

 

در رهبری ....

رهبران یک سبک انگیزشی دارند

 

 

 

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران می گویند چه باید کرد

 

در رهبری ....

رهبران نشان می دهند چه باید کرد

 

 

 

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران ایده های خوبی دارند

 

در رهبری ....

رهبران ایده های خوبی را پیاده سازی می کنند

 

 

 

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران نسبت به تغییر واکنش نشان می دهند

 

در رهبری ....

رهبران تغییر ایجاد می کنند

 

 

 

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران سعی می کنند قهرمان شوند

 

در رهبری ....

رهبران قهرمانان همه افراد اطراف خود می شوند

 

 

 

 

 

 

 

در مدیریت ... 

مدیران قدرت را بر مردم اعمال می کنند

 

در رهبری ....

رهبران قدرت را با مردم توسعه می دهند

 

 

 

 

/html>